Gårdsbutiken.

Butiken är inredd i den gamla timmerlogen från 1822.