MOBILHEADER

Krukmakeriet.

På gården finns ett litet krukmakeri. Jag tar även emot små grupper som vill komma och prova på att dreja!